Paraphrase Tool

Free Paraphrasing for All Languages

Paraphrase Tool Filipino

Updated Sep 6, 2021

Kahulugan ng Paraphrase:

Ang paraphrase ay isang muling pag-record ng isang orihinal na teksto, tulad ng isang dokumento, sanaysay, talata, o pangungusap, na pinapanatili ang kahulugan ng orihinal na teksto habang binabago ang istraktura ng ibabaw nito.

Mayroong tatlong maraming uri ng mga paraphrase:

 1. Pag-iiba ng Parirala ay tumutukoy sa pagbabago ng isang parirala sa isa pa sa pamamagitan ng pagbabago ng gramatika o paglalagay ng mga elemento sa pangungusap.

  • Halimbawa: Dapat mayroong isang bagong paraan ng muling pagsulat ng nilalaman kung nais nating magtagumpay sa aming pagsusumikap na paraphrasing.

  • Paraphrase: Kung nais nating maging matagumpay sa pag-paraphrase, kailangan nating magkaroon ng isang bagong paraan ng muling pagsulat ng nilalaman.

  • Pansinin na sa halimbawa ng paraphrase na ito, ang gramatika ay binago nang malaki, na may ilang mga pandiwa na lumilipat sa mga pang-uri, at ang paksa na lumilipat mula sa 'paraan' hanggang sa 'kami,' na ginagawang mas malinaw ang pangungusap.

 2. Ang paggamit ng Mga Kasingkahulugan ay tumutukoy sa pagpapalit ng ilang mga salita sa ibang mga salita na nangangahulugang magkaparehong bagay.

  • Halimbawa: Kailangan ng manunulat ng sanaysay upang paraphrase ang mga dokumento.

  • Paraphrase: Kailangan ng manunulat ng sanaysay upang muling basahin ang mga dokumento.

  • Tandaan na sa halimbawa sa itaas ng paraphrase, isang salita lamang ang nagbabago, paraphrase -> rephrase. Bagaman may mahusay na mga magkasingkahulugan at ang mga kasingkahulugan ay madalas na mahalaga, ang kanilang paggamit ay kumakatawan sa pinaka mababaw na mga pagbabago sa isang teksto.

  Para sa higit pa sa puntong ito, suriin ang aming artikulo sa aming pangungusap na thesaurus.

 3. Mahulugan sa Reprasing ng Literal na ay kapag kumuha ka ng isang parirala na sa ilang kahulugan talinghaga at muling binabanggit ito sa isang bagay na literal.

  • Halimbawa: Ayaw niyang pakuluan ang karagatan.

  • Paraphrase: Ayaw niyang tangkang makamit ang higit sa posible.

 4. Literal to Figurative Rephrasing ay kapag kumuha ka ng isang parirala na literal at binabanggit muli ito bilang isang talinghaga.

  • Halimbawa: Ang karakter sa pelikula ay pumanaw.

  • Paraphrase: Ang character sa pelikula ay sinipa ang timba.

  • Ang mga kategoryang ito ay nagmula sa The Art of Paraphrase, na isinulat ng retorika na iskolar at propesor, si Frank D'Angelo.

Upang masulit ang iyong pagsulat, subukan ang aming paraphrasing tool.

Upang matuto nang higit pa, tingnan ang gabay na ito ng paraphrase kung paano; palaging magandang makita ang mga halimbawa ng paraphrase, kaya alam mo kung ano ang aasahan.

About Paraphrase Tool

Paraphraser

Paraphrase Tool helps many people rephrase and enrich any sentence, passage, article or essay using state-of-the-art AI in 100+ Languages. Your words and thoughts matter, and we’ve designed our paraphrasing tool to ensure find the best words to match your expression. With 15 FREE modes to choose from, Paraphrase Tool can change any text in many different ways, ensuring that you find the perfect words, tone, style, and expression for all your writing needs. Just paste or start writing your text in our input box above, and our best in class AI will help you to generate the best paraphrases from your original writing.

Composer

Our Composer can help you write 10x faster by enabling you to create paragraphs from keywords instantly for articles, cover letters, essays, and so much more in 100+ Languages.

Plagiarism Check

Be sure that your text is unique and 100% FREE of plagiarism by using our plagiarism checker for 50+ Languages.